ஆடியோ, கட்டுப்பாடு மற்றும் கருவி கேபிள் (மல்டி-கோர், திரையிடப்பட்டது)