கேன் பஸ் கேபிள்

  • Bosch CAN பஸ் கேபிள் 1 ஜோடி 120ohm கவசம்

    Bosch CAN பஸ் கேபிள் 1 ஜோடி 120ohm கவசம்

    1. CAN-Bus Cable ஆனது CANOpen நெட்வொர்க்குகளுக்கான வேகமான தரவு பரிமாற்றத்திற்கு ஏற்றது.

    2. CAN பஸ் கேபிள் டிஜிட்டல் தகவல் பரிமாற்றத்திற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது, வேகமான தரவு பரிமாற்றத்திற்கான கட்டுப்பாட்டு கருவி வலை.

    3. AIPU உயர் செயல்திறன் பின்னப்பட்ட கவசம் மின்காந்த குறுக்கீட்டிற்கு எதிராக (EMI).