PROFIBUS DP கேபிள்

  • சீமென்ஸ் PROFIBUS DP கேபிள் 1x2x22AWG

    சீமென்ஸ் PROFIBUS DP கேபிள் 1x2x22AWG

    செயல்முறை ஆட்டோமேஷன் அமைப்புகள் மற்றும் விநியோகிக்கப்பட்ட சாதனங்களுக்கு இடையே நேர-முக்கியமான தகவல்தொடர்புகளை வழங்குவதற்காக.இந்த கேபிள் பொதுவாக சீமென்ஸ் ப்ரோபிபஸ் என குறிப்பிடப்படுகிறது.

    PROFIBUS பரவலாக்கப்பட்ட பெரிஃபெரல்ஸ் (DP) தொடர்பு நெறிமுறை செயல்முறை மற்றும் உற்பத்தி வரி ஆட்டோமேஷனில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.