ஆடியோ, கட்டுப்பாடு மற்றும் கருவி கேபிள் (பல ஜோடி, திரையிடப்பட்டது)