PROFIBUS PA கேபிள்

  • சீமென்ஸ் PROFIBUS PA கேபிள் 1x2x18AWG

    சீமென்ஸ் PROFIBUS PA கேபிள் 1x2x18AWG

    ப்ரோஃபிபஸ் செயல்முறை ஆட்டோமேஷன் (பிஏ) செயல்முறை தன்னியக்க பயன்பாடுகளில் புல கருவிகளுடன் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகளை இணைப்பதற்காக.

    வலுவான மின்காந்த குறுக்கீட்டிற்கு எதிராக இரட்டை அடுக்கு திரைகள்.